Gebiedsvisie 4 landgoederen op de helling

 7 juni van 20.00 tot 22.00 - Eventheater Concertzaal Oosterbeek, Rozensteeg, Oosterbeek
Vanaf 19.30 u. inloop
Drie thema's komen op deze laatste publieke bijeenkomst in het kader van het burgerinitiatief en open planproces '4 Landgoederen op de helling' aan de orde:
1. ontwerpresultaten na de publieks-input op 11 mei jl.: herinrichtingsmogelijkheden op/nabij de voormalige schoollocatie aan de Talsmalaan én het herstel van park Hartenstein.
2. concept Gebiedsvisie '4 landgoederen op de helling' als resultaat van de publieks-input 16 maart jl.;
3. vormen van nieuw eigenaarschap in relatie tot de '4 landgoederen op de helling': tijd voor verandering?

Interactieve bijeenkomst 11 mei

OPENBARE BIJEENKOMST '4 LANDGOEDEREN OP DE HELLING'

Interactieve bijeenkomst over herinrichting Talsmalaan
Datum: donderdag 11 mei a.s.
Aanvang: 20.00 uur (zaal open 19.30)
Locatie: Concertzaal Oosterbeek, Rozensteeg 3     
Entree: gratis toegankelijk

Graag nodigen wij u uit voor een nieuwe interactieve bijeenkomst op donderdag 11 mei in Concertzaal Oosterbeek. Dorpsplatform Oosterbeek, Stichting Ruimte Denken en Vrienden van Park Hartenstein organiseren dan een vervolgavond over de herinrichtingsmogelijkheden ten behoeve van nieuwbouw en parkherstel voor het gebied ter weerszijden van de Talsmalaan.  Aan u de vraag om dan te reageren op een aantal bijgewerkte voorstellen en uw voorkeur uit te spreken welke variant u het meest en het minst aanspreekt. De uitkomst van deze avond wordt dit voorjaar aan de gemeente aangeboden als stedenbouwkundige visie voor de Talsmalaan.

Lees meer...

Buurtwandeling 11 april - buurt 7

Het dorpsplatform Oosterbeek nodigt u uit om mee te praten over uw buurt tijdens een buurtavond op dinsdag 11 april vanaf 19.00 tot uiterlijk 21.30 uur. De avond start bij Bilders Proeflokaal, Weverstraat 65. Hier hebben wij een ontvangst over ondernemen op en rondom de Weverstraat en krijgen een toelichting op de WMO Adviesraad door Fedde Makkinga. Het is ook het moment om onderwerpen die in de buurt leven bespreekbaar te maken. Ook wanneer u niet meewandelt bent u hier van harte welkom.

Vervolgens gaan wij via de Dam, Fangmanweg, Wilhelminstraat, Jacobaweg, Toulon van de Koogweg, de Molenberg en weltevreden richting onder andere Koningsstraat en Lukassenpad. Om de buurtwandeling af te sluiten op de Weverstraat.

Bijeenkomst Landgoederen op de helling: 16 maart - van 20.00 tot 22.00 uur Eventtheater Concertzaal Oosterbeek

Uit het nieuwsbulletin van Landgoederen op de helling:

Op donderdag 16 maart a.s. organiseren wij als initiatief nemende partijen een interactieve bijeenkomst in Eventtheater Concertzaal Oosterbeek waarop onze conceptvisie voor de vier landgoederen in Oosterbeek zal worden gepresenteerd. Met de eerste stedenbouwkundige invullingen voor het gebied Talsmalaan dagen wij u uit om op deze visie te reageren en met suggesties te komen hoe het conceptvoorstel nog verder kan worden aangescherpt voor het aan de gemeente kan worden aangeboden. Bijna een jaar na de start van het Open Plan proces  zijn we nu zover dat we de stap maken van verschillende modellen naar één visie. De input die is verwerkt kwam uit verschillende kanten. Van kennisgroepen tot direct belanghebbenden tot individuele betrokkenen.  Op basis van heldere kaarten en 3D visualisaties ruimen wij een groot deel van de avond in om met u in gesprek te gaan. Voor de herinrichting van de Talsmalaan hebben wij meerdere varianten uitgewerkt. Moderator Marlies Leupen begeleidt de interactie met de zaal om tot een landgoederenvisie te komen met een zo breed mogelijk draagvlak onder bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Oosterbeek.  Een 'preview' van de varianten voor de Talsmalaan vindt u op www.landgoederenopdehelling.nl. 
 
Wij hopen op een grote opkomst, want uw deelname achten wij voor de toekomst van het gebied bepalend.

Vrijwilligers zorgen voor Rododendrons in park Bato's wijk

De groep vrijwilligers die al enige jaren meehelpt aan het onderhoud van Park Bato's Wijk in Oosterbeek heeft zelf voor financiering gezorgd voor aanplant van tientallen rododendrons en azalea's.

Oude en verwaarloosde struiken waren de groep al langer een doorn in het oog. Een verzoek aan de gemeente voor nieuwe aanplant stuitte op "bezuiniging op onderhoud parken, geen geld". De vrijwilligers lieten het er niet bij zitten. Ze stelden zelf een lijst van gewenste planten samen en zorgden via donaties voor €1250,00!! Met medewerking van de gemeente werden toen de plantvakken opgeschoond en werd er tuinaarde aangebracht.

Vrijdagmorgen 17 februari hebben zij samen met 2 medewerkers van de gemeente de rododendrons en azalea's ingeplant. Zij voelen zich nu echte "vakkenvullers" van het park! Dat ze nu ook extra schoffelwerk erbij hebben gekregen vinden ze niet erg, het zijn toch "hun eigen vakken"!

Welkom voor nieuwe burgemeester Agnes Schaap

Vanmorgen, vrijdag 10 februari 09.30u hebben Sjoerdje Poutsma, Albert Smit en Louis ter Huurne namens het Dorpsplatform de nieuwe burgemeester Agnes Schaap welkom geheten met een fraai boeket en haar uitgenodigd om met het Dorpsplatform op de fiets Oosterbeek te verkennen. Wethouder Jasper Verstand nam het in ontvangst en vertelde dat hij het haar vanavond zal overhandigen wanneer hij haar samen met leden van de vertrouwenscommissie bezoekt.

zoeken

 

Buurtwandelingen en vergaderingen 2017

13 juni

openbare vergadering

 

Agenda

Januari 2018
Z M D W D V Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
joyetech, ego sigaralar erotik malzemeler realistikmanken