buurt Talud

De straten en riolering in de buurt Talud in Oosterbeek zijn toe aan groot onderhoud. Riolering moet vernieuwd, huidige bestrating en trottoirs gaan eruit. Dit biedt kansen voor de inrichting, denk aan groenstroken, parkeerplaatsen, een of twee trottoirs, materiaal gebruik, aantal en type bomen, etc. etc.

Om bewoners zoveel mogelijk te betrekken is er een klankbordgroep van bewoners uit de wijk samengesteld, waarmee gemeente en aannemer nauw overleggen over alle opties en keuzemogelijkheden. Binnen randvoorwaarden en budget wordt er op deze manier gewerkt aan een gezamenlijk ontwerp.

Het dorpsplatform neemt deel aan de klankbordgroep sessies, waarbij we in eerste instantie letten op hoe bewoners betrokken worden en hoe de input van bewoners meegenomen wordt in het ontwerp. Daarnaast denken we als dorpsplatform mee in mogelijkheden die van algemeen belang zijn, zoals toegankelijkheid voor minder validen en millieuaspecten.

Veel informatie is te vinden op de website https://leefjeomgeving.nl/buurt-talud

Comments are closed.