Lintje voor "onze" Louis

   

Burgemeester Agnes Schaap heeft op vrijdag 26 april 2019 9 inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en onderscheiden met een lintje.

Een van hen is Louis ter Huurne uit Oosterbeek (30 mei 1947) lid van Dorpsplatform Oosterbeek

Louis ter Huurne was van 1980 tot 1998 bestuurslid van de Stichting Rijnoeverhoven. Tussen 1998 en 2014 was hij 3 maal gemeenteraadslid voor de PvdA. In 2002 werd hij voorzitter van de Stichting Zomerconcerten die concerten organiseert in park Hartenstein. Van 2005 tot 2012 was hij bestuurslid van Museum Veluwezoom. In 2005 werd hij ook bestuurslid van het Buurtcomité Nieuwland, dat ten doel heeft om de band tussen buurtbewoners te verstevigen. Ook is hij redactielid van buurtblad De Nieuwlander. Hij was in 2007 de bedenker van de Stuwwalloop, en is sindsdien bestuurslid van de stichting Stuwwalloop. Sinds 2010 is hij lid van het Dorpsplatform Oosterbeek. In 2010 werd hij ook lid van de Onderhoudswerkgroep Bato’s Wijk, en in 2011 voorzitter van de Stichting Kunst in de gemeente Renkum. In 2013 was hij mede-initiatiefnemer van de Stichting Wederopbouw-architectuur Renkum en omgeving, die inmiddels een boek en een routekaart heeft uitgebracht. Sinds 2016 is hij voorzitter van biljartvereniging De Molenberg.

https://www.renkum.nl/Bestuur/Actueel/Laatste_nieuws/April_2019/Lintjesregen_2019

 

Louis500  louis2150

Andere aanpak planontwikkeling Plein 1946

De op 7 maart in de Molenberg toegezegde vervolgbijeenkomst van het Dorpsplatform Oosterbeek over het bouwplan op Plein 1946 wordt uitgesteld.

In overleg met wethouder Verstand hebben we geconcludeerd dat het proces om tot een plan voor Plein 1946 te komen, een andere invulling moet krijgen. Er is afgesproken dat de gemeente zelf de regie over het proces neemt, waarbij het Dorpsplatform nauw betrokken zal worden.

Wethouder Verstand zal in de raadscommissie Leefomgeving van 9 april e.e.a. toelichten.

Plein 1946

Dorpsplatform Oosterbeek Plein 1946, het kloppend Hart van Oosterbeek?

Dorpsplatform Oosterbeek organiseerde een bijeenkomst om van Oosterbekers te horen wat zij willen op hun Plein 1946, wat hun wensen, ideeën en suggesties zijn voor Plein 1946 als levendig en aantrekkelijk “hart van Oosterbeek”.

Het Dorpsplatform wil met deze bijeenkomst ook duidelijk maken dat bij zo’n belangrijke ontwikkeling in het centrum van Oosterbeek, Oosterbekers vanaf het begin betrokken moeten worden bij de planvorming.

Download het verslag van de bijeenkomst welke aan het College van B&W en de gemeenteraad is gezonden.

 

 Link naar de presentatielink naar het verslag

 

Voor aanvullende informatie,

Voorzitter Dorpsplatform Oosterbeek

Albert Smit 06-53658950

 

zoeken

 

Buurtwandelingen en vergaderingen 2019

Openbare vergadering

13 juni 2019 - 20.00 uur

De Klipper

joyetech, ego sigaralar erotik malzemeler realistikmanken