Dorpsplatform

Samen - werken aan een leefbaar Oosterbeek door :

  1. Ondersteuning van bewonersinitiatieven die bijdragen aan een mooi dorp en ruimte scheppen voor ontmoeten
  2. Stimuleren van participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen, die het karakter van Oosterbeek betreffen; daarbij ook zelf onderwerpen signaleren en onder de aandacht brengen
  3. Dorpsgenoten en organisaties te verbinden en inspireren, om samen hun kracht in te zetten voor de kwaliteit van het dorp en het welzijn van haar inwoners
  4. Buurtwandelingen te organiseren, om van bewoners te horen wat er leeft en bij te dragen aan het realiseren van wensen en het creëren van een veilige en prettige woonomgeving
  5. Cultuurhistorie, landschappelijke waarden, bijzondere plekken en gebouwen van Oosterbeek onder de aandacht te brengen voor inwoners en bezoekers

 

Kortom :
Dorpsplatform Oosterbeek zet zich ‘breed’ in, om met bewoners, ondernemers en organisaties samen te werken aan een leefbaar Oosterbeek

zoeken

 

Buurtwandelingen en vergaderingen 2019

Openbare vergadering

13 juni 2019 - 20.00 uur

De Klipper

joyetech, ego sigaralar erotik malzemeler realistikmanken