Oranjefonds honoreert project Samen Scheppen - Groen Verbindt

 

 

 

 

Het Oranjefonds heeft €75.000 euro toegekend aan het project Samen Scheppen - Groen Verbindt. Solidez, het Dorpsplatform Oosterbeek en Verburgt-Molhuysen werken daarin de komende drie jaar aan grotere verbinding tussen de bewoners van Verburgt Molhuysen Staete en die in de omliggende wijken. Groene activiteiten in en rond de twee hectare grote tuin van Verburgt-Molhuysen Staete staan in dit project centraal. Het participatieproject maakt onderdeel uit van het Oranjefonds Programma Groen Verbindt. Naast dit project in Oosterbeek zijn er landelijk nog 26 projecten gehonoreerd.

 

De samenwerking en het plan voor Samen Scheppen kwam tot stand na een initiatief van Buurtopbouwwerk Oosterbeek / Solidez. Doel van het Oranjefonds met dit programma is om bewoners en cliënten van maatschappelijke instellingen te verbinden met buurtbewoners. Dit past bij een aantal initiatieven van Verburgt-Molhuysen om de buurt en bewoners met elkaar te verbinden. Het Dorpsplatform Oosterbeek zet zich actief in voor projecten in Oosterbeek die leefbaarheid en woonplezier vergroten en zien uit naar ontmoeting door Samen Scheppen. De partners binnen het project zijn verheugd met deze steun in de rug en zien uit naar de samenwerking met elkaar en de inwoners van Oosterbeek. 

Het Oranje Fonds ontving in september meer dan honderd aanvragen vanuit het hele land en nodigde veertig initiatieven uit op gesprek. Stuk voor stuk initiatieven die een mooie brug slaan tussen sociale organisaties en buurtbewoners. Carolien Brugman, projectadviseur Oranje Fonds: ‘Het waren intensieve en inspirerende gesprekken. We hebben 27 initiatieven in het programma opgenomen waarvan wij vinden dat er sprake is van voldoende lokaal draagvlak, een gemotiveerd samenwerkingsverband en een overtuigend uitgewerkt activiteitenplan. Ontmoeting en verbinding tussen buurtbewoners en zorgcliënten staan hierbij centraal.’ Eind januari 2016 komen alle deelnemers voor het eerst bijeen.

De komende maanden staan in het teken van de start van het project. De buurtopbouwwerker, het Dorpsplatform Oosterbeek en Verburgt-Molhuysen werken verder aan het concretiseren van het plan. Dit wordt gedaan door (buurt)bewoners te betrekken en met elkaar de plannen verder vorm te geven. Op de planning staat bijvoorbeeld eerst het meer toegankelijk maken van de tuin en een aantal op ‘Groen’ gerichte activiteiten organiseren zoals tijdens en rond de Kunstroute Renkum, begin juni 2016. Daarnaast wordt gewerkt aan aanvullende activiteiten, zoals de zondagsopenstelling van Sociëteit Doarps Eijn, waar mensen met (beginnende) dementie overdag kunnen verblijven. 

 

 

Gelukkig Nieuwjaar

Nieuwe voorzitter per 1 januari

NIEUWE VOORZITTER PER 1 JANUARI VOOR DORPSPLATFORM OOSTERBEEK 

Per 1 januari a.s. wordt Albert Smit de nieuwe voorzitter van het Dorpsplatform Oosterbeek. Hij volgt Klaske Koopmans op, die na ruim 3 jaar voorzitterschap te kennen heeft gegeven het stokje over te willen dragen. Albert Smit is geen onbekende van het Dorpsplatform. Hij maakt al jaren deel uit van de vaste kern.

Dorpsplatform Oosterbeek steunt kleine en grote initiatieven van bewoners en organisaties, of ontplooit deze zelf, om het woon- en leefklimaat in het dorp Oosterbeek te bevorderen.

Afgelopen jaar is het initiatief genomen, om het Kerkpad op te knappen. Dat is met hulp van de gemeente Renkum en Rabobank, Van Deventerstichting, Citer en Steunfonds Kruiswerk Renkum en de deskundigheid van Jan Hofstede en het aannemersbedrijf Hooijer gelukt.

De buurt rondom de Wijnand van Arnhemweg heeft het idee geadopteerd, om de vervallen boomgaard aan hun straat op te knappen, en is hier enthousiast mee aan de slag gegaan.

Het Dorpsplatform organiseert elk jaar drie buurtwandelingen. Uit de opkomst blijkt, dat dit een goede manier is, om met elkaar in contact te komen en de buurt te verkennen. Het gaat daarbij vooral om de ontmoeting en waar nodig komen knelpunten aan de orde, die opgepakt moeten worden.

En in oktober is een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor ca. twintig organisaties, comités, stichtingen en verenigingen, die zich op vrijwillige basis inzetten voor Oosterbeek. Na korte presentaties van de vele uiteenlopende initiatieven en activiteiten zijn er diverse contacten gelegd. Het is duidelijk, dat alle aanwezigen met veel enthousiasme en inzet in ons dorp actief zijn.

Het Dorpsplatform wil ook in de komende jaren dit werk voortzetten en ondersteunen; nu zijn er 8 actieve leden, en zij kunnen versterking gebruiken. Wie zich in wil zetten voor ons mooie dorp, kan zich melden bij een van de leden of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ; zie ook onze website www.dorpsplatformoosterbeek.nl.

Daarnaast is het Dorpsplatform naarstig op zoek naar een vrijwilliger, die secretariële ondersteuning kan geven. Dit werk bestaat uit het voorbereiden en afhandelen van vergaderingen, helpen bij het organiseren van buurtwandelingen en een themabijeenkomst, zoals we in
oktober hebben gedaan. Verder is het van belang, om ons adressenbestand actueel te houden. Ook voor deze functie geldt: laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Voel je er zelf niet voor, maar ken je een geschikt persoon: meld het ons.

 

Fijne Kerstdagen

Vrijwilligers gevraagd

Het dorpsplatform is op zoek naar nieuwe leden. Op dit moment bestaat de stichting uit 8 leden (incl. de vaste vertegenwoordiging vanuit Solidez). Ons dorpsplatform is vol ambitie en wil waar mogelijk ondersteuning bieden aan inwonerinitiatieven, maar deze ook zelf ontplooien. Coördineren waar wij zien waar groepen met soortgelijke thema's bezig zijn en verbinden. 

Naast de extra versterking voor de doelen die wij ons hebben gesteld; hebben wij ook een vrijwilliger nodig die zich wil inzetten voor de secretariële werkzaamheden die voortvloeien uit ons werk. Voorbereiding en afhandeling van vergaderingen, adressenbestanden aanleggen en actueel houden, hulp bieden bij de organisatie van themabijeenkomsten. Iets voor JOU??? meld je aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Netwerkbijeenkomst 20 oktober 2015 in Zalencentrum Lebret

Solidez en het Dorpsplatform kijken terug op een geslaagde avond. Een groot aantal verenigingen, organisaties en comités gaf gehoor aan de oproep om zich kort te presenteren op de avond en de tijd te nemen om hun netwerk uit te bouwen. 

 

Programma Netwerkbijeenkomst 20 oktober 2015, Zalencentrum Lebret - Oosterbeek

 

19.00 u. – 19.30 u. Ontvangst met koffie en thee  
19.30 u. Welkom en opening  
  De avond wordt geleid door de Hans Salemink van Theaterwerkplaats Kazou  
  Start met een filmpje van Solidez  
     
19.45 u. – 20.15 u. Buurten en organisaties met sociale doelstellingen  
  Buurtcomité Nieuwland Louis ter Huurne
  Buurtcomité Dennenkamp Pieter Huige
  De boomgaard W. van Arnhemweg Frank Groen
  Samen Werkt Oosterbeek Maryse Kusse
  Hulpdienst voor Elkaar Hans Cornelissen
  Buurtbus Dick van Oort
  Fietsersbond Renkum Ivo Smit
20.15 u. - 20.25 u. Intermezzo  
20.25 u. – 20.40 u. Cultuur  
  Theaterwerkplaats Kazou Hans Salemink
  Kreek Cultuur en ontmoetingscentrum Peter Theebe
  De Klipper Maryse Kusse
  Lang leve kunst Renkum Alberdine Tesink
  Circustheater Stoffel Jorine Roelofs
20.40 u. – 20.50 u. Intermezzo  
20.50 u. – 21.15 u. Groen en milieu  
  Vrijwilligers park Bato’s Wijk Ton Bloemzaad
  IVN Landschapsbehoud Albert Smit
  Heemtuin De Zomp Johanneke Sanders
  St. Vrienden park Hartenstein Frans Welsch sr.
  Tuin de Lage Oorsprong Sannie Horman
  Buurten over energie Ivo Smit
  6 Dorpen Schoon Liza Walta
Vanaf 21.15 u. Gelegenheid tot netwerken  
21.50 u. Afronding Klaske Koopmans

 

De avond gaf een heel divers beeld van vrijwilligers die zich inzetten voor medebewoners, groen, milieu en cultuur. De presentaties zijn te vinden, voorzover deze in de vorm van Powerpoint zijn gegeven, op een speciaal YouTube account van het Dorpsplatform. 

zoeken

 

Buurtwandelingen en vergaderingen 2017

13 juni

openbare vergadering

 

Agenda

Januari 2018
Z M D W D V Z
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
joyetech, ego sigaralar erotik malzemeler realistikmanken