over Ruimtelijke ontwikkeling

Het Dorpsplatform Oosterbeek volgt wat er in- en rond ons dorp aan ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt. Dat kunnen concrete bouwplannen zijn, renovatieprojecten, herinrichting van parken of natuurgebieden. Maar ook lange termijn visies van de gemeente of andere overheden.

Het dorpsplatform kijkt bij al die onderwerpen hoe de communicatie plaatsvindt, hoe inwoners betrokken worden en of er een goede belangenafweging plaatsvindt.

Er is veel historische kennis aanwezig in het dorpsplatform. Wij letten op dat planontwikkelingen uit het soms recente verleden meegenomen worden in nieuwe of herziene plannen.

Comments are closed.