Agenda en nieuws

Openbare vergadering

Het dorpsplatform bespreekt de verschillende activiteiten, initiatieven van bewoners en wijzigingen ruimtelijke ordening in openbare vergaderingen. Vaak sluiten er enkele raadsleden aan bij deze vergaderingen, wat fijn werkt omdat we dan informatie en standpunten kunnen uitwisselen.
U bent van harte welkom. We vergaderen van 19.30 – 21.30 in De Klipper in Oosterbeek.
– dinsdag 22 november

Inwoners doen beroep op het Dorpsplatform

Aanwonenden aan de Jhr. Nedermeijer van Rosenthalweg hebben het Dorpsplatform gevraagd hen te helpen.
Zij hebben verschillende klachten over de kwaliteit en verkeersveiligheid van de Jhr.N. van Rosenthalwegweg. Het lukt hen niet om daarover in gesprek te komen met de gemeente.
Samen met het Dorpsplatform wordt nu een plan gemaakt voor een overleg met de gemeente waarin de bewoners duidelijkheid willen krijgen over de herinrichting van deze weg en welke maatregelen op korte termijn al een aantal klachten kunnen oplossen.
(Louis ter Huurne)

Het Groene Spoor, wat is dat nou?

Net als vele Oosterbekers hoort ook het Dorpslatform over een plan voor een ecologische wijk op wat heet “het maisveld” aan de Oranjeweg – Hartensteinlaan.
De informatie van de initiatiefnemers heeft tot nu bij velen geleid tot de nodige vragen, twijfels en bezwaren.
De intitiatiefnemers van het plan Groene Spoor hebben het Dorpsplatform gevraagd mee te denken over het organiseren van een informtiebijeenkomst waarin zij alle actuele informatie over het plan kunnen geven. Een bijeenkomst waarin inwoners van Oosterbeek, verenigingen, organisaties, georganiseerde bezwaarmakers etc. de gelegenheid krijgen om hun mening daarover te geven. Een informatiebijeenkomst waarin ook de gemeente gevraagd wordt duidelijkheid te geven over hoe de gemeente het plan behandelt.
Het Dorpslatform heeft toegezegd mee te werken aan zo’n bijeenkomst.
(Louis ter Huurne, Hans Jonker)

We gaan de wijk weer in!

Donderdag 21 april 2022 was de eerste buurtwandeling van dit jaar. Zo’n 25 geïnteresseerden verzamelden zich bij het plantsoen op de hoek Paul Krugerstraat – Mariaweg.
Uitleg bij een leuk initiatief, mooie verhalen over winkels en ondernemers uit het verleden, een verbouwde brandweerkazerne en andere opvallende zaken die we onderweg tegenkwamen.
Lees verder

De tweede buurtwandeling vond plaats op 31 mei 2022. Deze keer de Weverstraat vanaf de Utrechtseweg tot aan de Dam en de buurt ten oosten hiervan. Een interessante wandeling met o.a. uitleg en discussie over het Zweiersdal en een kijkje in de vleermuiskelder in Park Bato’s wijk.
Lees verder

De volgende wandeling staat gepland voor 6 september 2022 in de buurt ten oosten van Park Bato’s wijk, omgeven door de straten Emmastraat, Beukenlaan, Stenenkruis en Benedendorpse weg.

Zweiersdal, een parel van Oosterbeek ?

Een aantal bewoners maakt zich ongerust over de kwaliteit van het Zweiersdal; 5 Dorpen in ’t Groen neemt initiatief voor een bijeenkomst.
Lees verder

40 jaar gidsen in de Oude kerk

Zaterdag 21 mei 2022: De presentatie van twee boeken in en over de Oude kerk.
Lees verder

Het Park Vertelt

Op 27 augustus 2022 deelt Dorpsplatform Oosterbeek een kraam met IVN Zuidwest Veluwezoom op het festival Het Park Vertelt in Oosterbeek. Lees meer op de website van het festival.

Terugblik op de tentoonstelling Een idealistische onderneming in Oosterbeek
Labor Omnia Vincit  1910 v-1935

Wij prijzen ons gelukkig dat de L.O.V.-tentoonstelling, een coproductie van Dorpsplatform Oosterbeek met de stichting Erfgoed meubelfabtiek LOV, door kon gaan, dertig jaar na de eerste LOV-tentoonstelling in Arnhem.

De tentoonstelling trok in 3 weekenden bijna 300 bezoekers.
Lees verder

Reacties zijn gesloten.