openbare vergadering

tekst

Nirvana gives you choices!

This slider alone has over 20 options for you to customize it with: size, borders, animations, navigation types and individual slides are all editable via the Theme Settings.
The columns, as well as everything else on this Presentation page are also fully customizable.

Nirvana in full color!

With over 50 color settings you can change the color of virtually anything in your site without writing a single line of code. Enable, configure or disable important site elements like pagination, breadcrumbs, top bar, menus, post metas, back to top button and much more.

Nirvana is neverending!

Advanced typography settings, great control over post excerpts and featured images, magazine and blog layouts, social media settings and custom CSS and JS fields complete the Nirvana line-up. But there's much much more!
Dorpsplatform en centrumvisie Oosterbeek
 
Dorpsplatform en centrumvisie Oosterbeek
Ruimtelijk-economische visie voor het centrum van Oosterbeek
Tentoonstelling L.O.V. afgelast/uitgesteld
 
Tentoonstelling L.O.V. afgelast/uitgesteld
Tentoonstelling 9 mei tot en met 2 juni 2020: UITGESTELD! I.v.m. de verscherpte maatregelen door het RIVM i.v.m. het coronavirus welke momenteel dagelijks worden aangepast, heeft de organisatie van de tentoonstelling en het symposium besloten deze adviezen uiteraard te volgen. Dat betekent dat beiden gebeurtenissen uitgesteld worden naar een nog nader te bepalen datum. Via deze site en de nieuwsbrieven en andere media houden wij op de hoogte over het vervolg. Louis ter Huurne, tentoonstellingscommissie
White Ribbon Mile
 
White Ribbon Mile
White ribbon mile is een samenwerking van het dorpsplatform en is een korte wandeling vanaf oude kerk door de uiterwaarden naar monument aan de Rijn. http://www.whiteribbonmile.nl Ook in 2020 wordt er aandacht geschonken aan de White Ribbon Mile. In de periode van 7 tot en met 26 september van 2020 wordt het pad opnieuw opengesteld. Op 25 september is er voor de tweede maal een stille tocht van de Oude Kerk naar het Monument aan de Rijn.
  • Pagina’s

  • Welkom op de site van Dorpsplatform Oosterbeek

    Sinds februari 2014 is het dorpsplatform Oosterbeek een stichting. De stichting Dorpsplatform Oosterbeek, verder Dorpsplatform Oosterbeek, stelt zich ten doel om de algemene belangen van het dorp Oosterbeek te behartigen, de leefbaarheid te bevorderen en een bijdrage te leveren aan een goed woonklimaat. Op dit doel stemt het dorpsplatform haar activiteiten af.