Vergaderingen

Door de diversiteit aan lopende onderwerpen, vindt er nog al eens informeel overleg plaats in wisselende samenstelling, vaak ook met initiatiefnemers van andere projecten en activiteiten in ons dorp.

Als dorpsplatform vergaderen we een aantal keer per jaar en deze zijn openbaar.

Heeft u een onderwerp dat u wilt inbrengen in een vergadering of wilt u, los van een vergadering, een aandachtspunt, vraag of opmerking aan ons kwijt, dan kunt u dat doen door een bericht te sturen via de contactpagina.

Geplande vergaderingen:

De vergaderdata voor 2023: 24/1, 7/3, 25/4, 13/6, 29/8, 24/10, 21/11.
De vergaderingen vinden in principe telkens plaats van 19.30 – 21.30 uur in De Klipper in Oosterbeek:

Verslagen van eerdere vergaderingen

Reacties zijn gesloten.