Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Aandachtspunten van Dorpsplatform Oosterbeek voor de verkiezingsprogramma’s van
de Renkumse politieke partijen t.b.v. de gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022.

1. Inwonersparticipatie

 • laat inwoners vanaf startfase van projecten meedenken en meebeslissen
 • benut de expertise en betrokkenheid van de dorpsplatforms
 • maak gebruik van bestaande inwonersinitiatieven in buurten en wijken
 • stimuleer betrokkenheid van inwoners bij hun woonomgeving; ondersteun buurt- en straatcomités met hun acties voor een leefbare woonbuurt, het bevorderen van de sociale cohesie in hun buurt
 • creëer plekken waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten; een dorpshuis in Oosterbeek

2. Wonen

 • zorg er voor dat projectontwikkelaars in de vrije sector betaalbare huur-en koopwoningen bouwen
 • voor starters en jonge gezinnen huurwoningen in de sociale sector en betaalbare woningen in de vrije sector; voor ouderen betaalbare alternatieven als ze hun te grote huis willen verlaten
 • benut herinrichting bestaande bebouwing en inbreilocaties; wees zuinig op parken, bossen en natuurterreinen
 • ook in de HES betaalbare huur-en koopwoningen naast het dure segment

3. Openbare ruimte

 • neem de Centrum Visie Oosterbeek serieus; het Raadhuisplein snakt naar een herinrichting zodat het een vriendelijk, aantrekkelijk verblijfsgebied wordt ( vlg de Centrum Visie een  hotspot” in het centrum!)
 • Oosterbeekse uiterwaard: stimuleer en ondersteun samenwerking van eigenaren, gebruikers en inwoners om te komen tot een ecologische herinrichting van de uiterwaard, waarin aandacht is voor biodiversiteit, landschaps- en natuurwaarden, cultuurhistorie, natuur inclusieve landbouw en wandelpaden tot aan de veerpont
 • koester de parken in Oosterbeek;
 • wandelroutes langs historische plekken in Oosterbeek, Vredesroute in Airborne gebied

4. Duurzaamheid

 • benut daken van kantoren, scholen, bedrijfspanden e.d. voor zonnepanelen
 • betrek inwonersorganisaties bij plannen en uitvoering van de lokale energie transitie zorg voor toegankelijke en voor iedereen begrijpbare informatie over subsidies, adviezen over nuttige toepassingen van energiebesparingen en betrouwbare uitvoerders van isolatiewerkzaamheden
 • plaats oplaadpalen voor elektrische auto’s en e-bikes, op centrale parkeerplekken bv Raadhuisplein, sportpark Bilderberg, Talsmalaan, Schoonoord
 • autoluwe woonwijken en 30 km regime in de hele bebouwde kom

Terug

Reacties zijn gesloten.