Missie en Visie

Samen – werken aan een leefbaar Oosterbeek door :


Ondersteuning van bewonersinitiatieven die bijdragen aan een mooi dorp en ruimte scheppen voor ontmoeten
Stimuleren van participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen, die het karakter van Oosterbeek betreffen; daarbij ook zelf onderwerpen signaleren en onder de aandacht brengen

Dorpsgenoten en organisaties te verbinden en inspireren, om samen hun
kracht in te zetten voor de kwaliteit van het dorp en het welzijn van haar
inwoners


Buurtwandelingen te organiseren, om van bewoners te horen wat er leeft en bij te dragen aan het realiseren van wensen en het creëren van een veilige en prettige woonomgeving

Cultuurhistorie, landschappelijke waarden, bijzondere plekken en gebouwen van Oosterbeek onder de aandacht te brengen voor inwoners en bezoekers, kortom :
Dorpsplatform Oosterbeek zet zich ‘breed’ in, om met bewoners, ondernemers en organisaties samen te werken aan een leefbaar Oosterbeek

Reacties zijn gesloten.