Oosterbeek

Oosterbeek

Foto gemaakt door Henk Gerritsen

…een lustwarande

Oosterbeek ligt 5 kilometer ten westen van Arnhem. Reeds in de 17e eeuw is de Veluwerand, dus ook Oosterbeek, een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied. Hiervan getuigen de vele oude buitens met de daarbij behorende bossen en aangelegde laanbeplantingen. Hier en daar stromen beken die niet alleen het landschap verfraaien, maar ook een basis bieden voor de op gang komende papier- en baksteenfabricage. De bouw van villa’s vond met name in Oosterbeek voortvarend plaats. De zuidrand van de Veluwe kreeg naam als oord van natuurschoon, verpozing en welvaart. Schilders als Maris, Bilders, Mesdag en Mauve vestigden zich in de gemeente.

…groen
Naast de aanwezige bomenlanen en de parken is het aanwezige groen in de wijken van Oosterbeek veelal kleinschalig van karakter. Vaak vormt het groen in de tuinen van de villa’s de natuurlijke inbedding van de openbare ruimte. In de nieuwere wijken is de openbare vakbeplanting meer bepalend. Met een evenwichtige mix van soberheid en aantrekkelijk soortgebruik wordt de directe woonomgeving ingericht en aangekleed. Het beheer en onderhoud van de 43 hectare wijkgroen en 9000 bomen in Oosterbeek is daar op afgestemd.

…betrokken
De ambitie is om de dorpsbewoners invloed te geven in de leefbaarheid van de woonomgeving. De bewoners zijn vertegenwoordigd in het dorpsplatform, dat samen met andere partners zorgt voor een prettige woonomgeving. Naast een grote betrokkenheid bij diverse werkzaamheden in de woonomgeving, heeft het dorpsplatform een eigen budget ter beschikking om concrete invulling te kunnen geven aan hun betrokkenheid.

…Kunstzinnig
Al sinds eeuwen is Oosterbeek en omgeving een inspiratiebron voor kunstenaars.
De inrichting van het dorp sluit daar op aan. Op plekken waar veel mensen samenkomen, wordt met behulp van kunsttoepassingen aan de openbare ruimte een bijzondere toevoeging gegeven die de vergelijking met de landschappelijke schoonheid van het buitengebied bijna kan doorstaan. Voorbeelden daarvan zijn de bloemschotels in het centrumgebied en de kunstwerken in park Bato’s Wijk die zijn ontworpen door bekende kunstenaars als Marius van Beek en vormgevers zoals Ruud-Jan Kokke.

Reacties zijn gesloten.