over Initiatieven

Buurten, wijken, stichtingen, verenigingen en individuele personen, door veel inwoners en op verschillende manieren vinden activiteiten plaats om er voor te zorgen dat Oosterbeek een fijne plaats is en blijft om te wonen.

Het Dorpsplatform Oosterbeek ondersteunt initiatieven gericht op de kwaliteit en aantrekkelijkheid van ons dorp, draagt bij aan planvorming rond ruimtelijke ontwikkelingen en organiseert ontmoetingen om de samenwerking te bevorderen.

In dit deel van de website een overzicht van initiatieven die bij het dorpsplatform bekend zijn. Veel activiteiten die volkomen los staan van het dorpsplatform, maar zeer de moeite waard om te noemen zodat u er desgewenst op af kunt stappen, maar ook activiteiten die door het dorpsplatform zelf worden georganiseerd of waar het een bijdrage aan levert.

We proberen bij alles een korte toelichting of introductie te geven, waarmee u verdere informatie  kunt zoeken of waarmee u contact kunt leggen met de initiatiefnemers.

Reacties zijn gesloten.