Ruimtelijk-economische visie voor het centrum van Oosterbeek

Beste inwoner en ondernemer van Oosterbeek,

Graag nodigen we u, mede namens het Dorpsplatform Oosterbeek en Ondernemend Oosterbeek, uit om met ons mee te denken over een ruimtelijk-economische visie voor het centrum van Oosterbeek.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in het centrum van Oosterbeek allerlei ontwikkelingen plaats vinden of zullen gaan vinden. Denk hierbij aan Plein 1946, de ABN Bank locatie, locatie Rabobank/Fitt & wellnesscentrum, Bernulphuskerk, locatie Overdal en het gemeentehuis. Om een goede integrale afweging te kunnen maken welke functies voor deze locaties voor de toekomst het meest wenselijk zijn, willen we voor het hele centrum van Oosterbeek een visie opstellen.

Hierbij kijken we niet alleen naar het belang van het centrum voor de inwoners van Oosterbeek (‘goed boodschappen doen in Oosterbeek’), maar we gaan ook vanuit recreatief oogpunt kijken naar het centrumgebied van Oosterbeek (‘genieten in Oosterbeek’).

Voor het opstellen van de visie hebben we u hard nodig: u als inwoner en ondernemer kent Oosterbeek het best! We willen een visie opstellen waar ook u achter kunt staan en waar u iets mee kunt. Deze visie kan dan vervolgens gebruikt worden als toetsingskader voor bovengenoemde en mogelijk nieuwe ontwikkelingen.

Denkt u mee? We zien u graag op donderdag 10 oktober om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Oosterbeek.

Gemeente Renkum

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.