Welkom

Dorpsplatform Oosterbeek een zelfstandige stichting

Sinds februari 2014 is het dorpsplatform Oosterbeek een stichting. De stichting Dorpsplatform Oosterbeek, verder Dorpsplatform Oosterbeek, stelt zich ten doel om de algemene belangen van het dorp Oosterbeek te behartigen, de leefbaarheid te bevorderen en een bijdrage te leveren aan een goed woonklimaat. Op dit doel stemt het dorpsplatform haar activiteiten af.

Kvk 60028955 ;  e—mail info@dorpsplatformoosterbeek.nl ; bankrekening NL77RABO 0154 0417 50

Website

Welkom op de website van het Dorpsplatform Oosterbeek. Op deze website vindt u de informatie over het dorpsplatform en haar activiteiten. Het dorpsplatform wil bereiken dat bewoners zich betrokken voelen bij hun woon- en leefomgeving en willen zorgen voor een duurzame kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid in de wijk.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.