Zweiersdal, een parel van Oosterbeek ?

Kort verslag van de bijeenkomst over “verrommeling Zweiersdal” op 19 mei in het Filmhuis.
Door Louis ter Huurne

Zweiersdal, een parel van Oosterbeek ?

Een aantal bewoners heeft 5  Dorpen in’t Groen laten weten dat ze zich ongerust maakt over de kwaliteit van het Zweiersdal n.a.v. wat er de laatste jaren in het dal gebeurt.

Er zijn schuurtjes en bouwsels geplaatst op plekken waar ze volgens bestemmingsplan niet mogen staan, afscheidingen en hagen hebben een ongeoorloofde hoogte en er zijn bomen geplant en verhardingen aangebracht waar dat niet mag. Kortom: er dreigt verrommeling.

5 Dorpen in ’t Groen heeft daarop initiatief genomen voor een bijeenkomst waarvoor alle aanwonenden en buren in de omgeving zijn uitgenodigd. Het Dorpsplatform heeft desgevraagd meegedaan in de voorbereiding. De gemeente heeft de regie van deze bewonersbijeenkomst op zich genomen.

Na opening van de bijeenkomst erkent wethouder Joa Maouche, dat de gemeente de laatste jaren onvoldoende of zelfs niet gehandhaafd heeft op illegale acties van bewoners in het dal.

Daarvoor zijn excuses en hij belooft daarin verbetering aan te brengen! Het liefst ziet hij daarbij hulp en medewerking van bewoners zelf.

Bewoners verwachten echter dat de gemeente handhaaft, er op toeziet of men zich houdt aan de regels van het bestemmingsplan, die bepalen wat mag en wat verboden is.

Bewoners willen elkaar er niet op aanspreken omwille van de onderlinge verhoudingen.

Mijn indruk van de bijeenkomst is, dat bewoners enerzijds best wel weten of ze iets tegen de regels van het bestemmingsplan gedaan hebben, maar anderzijds niet altijd precies weten waar de grenzen liggen. Er is afgesproken, dat er een vervolgbijeenkomst komt, waarin allereerst het bestemmingsplan en de bijbehorende regels worden uitgelegd, zodat iedereen weet waaraan men zich heeft te houden. Bewoners die willen, kunnen al eerder een afspraak maken met de gemeente over hun persoonlijke situatie.

Het doel van deze tweede bijeenkomst is, dat er een volgende stap gezet wordt in een proces tot “herstel” en behoud van de kwaliteit van het Zweiersdal.

Comments are closed.